Green Deal: Ondernemend Heusden Duurzaam

Ondernemend Heusden werkt aan de duurzaamheidsopgave. Vaak ontbreken de kennis en organisatiekracht om individuele initiatieven te ontplooien of collectieve mogelijkheden te onderzoeken. Om gezamenlijke duurzaamheidsprojecten uit te kunnen voeren, is de Green Deal opgesteld. De Green Deal beschrijft de rollen en de wederzijdse verwachtingen van de verschillende samenwerkingspartners. Jaarlijks worden de doelstellingen en concrete projecten geëvalueerd. In het uitvoeringsdocument worden eventuele herzieningen bijgehouden. De Green Deal loopt vijf jaar en is gestart op 1 mei 2023. Alle bedrijven gevestigd in de gemeente Heusden kunnen deelnemen