Arbeidstekort Horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Heusden is trekker van dit project. Vragen die spelen: ‘Hoe maken we werken in de horeca weer interessant? Hoe brengen we het werk weer goed onder de aandacht? Aan wat voor personeel is er een tekort en zijn daar trends in te ontdekken’.  

De horecasector heeft te maken met personeelstekorten. Horecabedrijven moeten hierdoor gedwongen eerder/vaker dicht of kunnen niet het maximale aantal klanten bedienen. In de gemeente Heusden is de vrijetijdseconomie een belangrijke pijler. Deze trend is nu al zeer zorgelijk en bij verdere groei problematisch

Voor wie: Horecabedrijven in de gemeente Heusden
Status: Loopt
Partners: KHN-afdeling Heusden

Wat is er (tot nu toe) gedaan?
Het proces begon met een grondige verkenning van het probleem, waarbij er input werd verzameld bij horecaondernemers, huidig personeel, potentieel personeel, horeca opleidingen, uitzendbureaus en zzp’ers. Zodra het probleem duidelijk was, werden er brainstormsessies georganiseerd met diverse horecaondernemers in de gemeente om zo een breed scala aan oplossingen te genereren. De meest veelbelovende ideeën werden vervolgens uitgewerkt tot een samenhangend concept dat als eindproduct diende. Om dit concept te implementeren, is er een implementatieplan opgesteld. Desondanks vereist de daadwerkelijke implementatie een vervolgtraject, waarvoor een actieplan is opgesteld. Dit zorgt voor een gestructureerde aanpak bij de verdere ontwikkeling en implementatie van het innovatieve concept.

Conclusie
In het projectplan wordt omschreven hoe met hulp van een (online) platform het horecapersoneelstekort in de gemeente Heusden aangepakt kan worden. Het platform verenigt lokale horecaondernemers met als doel samen het imago van de horeca te verbeteren, wervingsinspanningen te optimaliseren en ondernemerssamenwerking te bevorderen. Het platform, bestaande uit een website, sociaal mediakanaal en WhatsAppgroep, biedt een overzicht van vacatures, faciliteert een pool voor zzp’ers en uitzendkrachten, en moedigt gezamenlijke evenementen en promoties aan. Het verbindt ondernemers in een ecosysteem waarin ze niet alleen werven en samenwerken, maar ook gezamenlijk werken aan het verbeteren van het imago en het versterken van de Heusdense horeca.