Update warmtenet voor glastuinbouw

Een van de projecten voor 2023 vanuit Ondernemend Heusden is het onderzoek naar een warmtenet voor de Glastuinbouw in Heusden. Dit project is een samenwerking tussen ZLTO, glastuinbouwondernemers, enkele ondernemers op de bedrijventerreinen, Glastuinbouw Nederland en de gemeente Heusden.
Formeel heet het onderzoek, ‘Inventarisatie Gebiedsaanpak Energietransitie Glastuinbouw gemeente Heusden’.

Wat is er gedaan?
Na een startbijeenkomst is er een inventarisatie bij 17 glastuinbouwlocaties uitgevoerd. Daarmee is de huidige situatie in kaart gebracht. Denk daarbij aan warmtevraag, Co2 en elektriciteitsgebruik. Daarna is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van geothermie, aardwarmte en aquathermie. Ook de koppelmogelijkheden van lokale en bovenlokale restwarmte zijn onderzocht.

Conclusie
Uit deze inventarisatie blijkt helaas dat een gebiedsgerichte aanpak voor energie in de glastuinbouw op dit moment niet haalbaar is. De glastuinbouwlocaties liggen daarvoor te ver uit elkaar. Geothermie blijkt economisch en technisch niet haalbaar. Stabiele koppelkansen zijn helaas niet gevonden.

En verder?
De ontwikkelingen gaan echter snel en blijven we volgen. Daarom blijven glastuinbouwondernemers, Glastuinbouw Nederland en gemeente Heusden met elkaar in gesprek. We hebben afgesproken een stuurgroep/kerngroep te vormen die zich gaat inzetten voor de energietransitie van de glastuinbouwondernemers in Heusden.

Ondernemend Heusden sluit dit project en onderzoek af. We blijven uiteraard de ontwikkelingen van de kerngroep volgen.