Duurzaam geeft ruimte aan verduurzaming bedrijven gemeente Heusden

Samen met het bedrijfsleven werkt gemeente Heusden aan de duurzaamheidsopgave. Vaak ontbreken de kennis en organisatiekracht om individuele initiatieven te ontplooien of collectieve mogelijkheden te onderzoeken. Om gezamenlijke duurzaamheidsprojecten uit te kunnen voeren, is de Green Deal opgesteld. De Green Deal beschrijft de rollen en de wederzijdse verwachtingen van de verschillende samenwerkingspartners. Jaarlijks worden de doelstellingen en concrete projecten geëvalueerd. In het uitvoeringsdocument worden eventuele herzieningen bijgehouden. De Green Deal loopt vijf jaar en start op 1 mei 2023.

Alle bedrijven gevestigd in de gemeente Heusden kunnen deelnemen.

Wil jij, net als de overige deelnemers van Green Deal Heusden, ook duurzaamheidstips krijgen, gebruik maken van een energiescan en het ‘Rapport Erkende Maatregelen’ ontvangen? In dit rapport staat precies of jouw bedrijf voldoet aan de erkende maatregelen of welke maatregelen je moet nemen om up-to-date te blijven. Als deelnemer van Green Deal Heusden word je geholpen en ontzorgd op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing en krijg je tips via de Ondernemend Heusden app. Wil je ook deelnemer worden van Green Deal Heusden? Meld je dan aan via deze pagina.