Lokaal collectief duurzaam energiesysteem

De netcongestie vormt een uitdaging voor bedrijventerreinen in de gemeente Heusden. Het komt voor dat bedrijven niet aangesloten kunnen worden op het net of dat er geen mogelijkheden zijn om duurzame oplossingen aan te sluiten op het net, zoals zonnepanelen. Het creëren van een lokaal collectief duurzaam energiesysteem met bijvoorbeeld zonnepanelen, batterijen en laadinfrastructuur (welke aangestuurd wordt door slimme software) kan hierbij een oplossing zijn. Via dit energiesysteem wordt tevens efficiënter gebruik en beheer van het energienet gerealiseerd. Samen met deskundige bedrijven wordt in 2023 een pilot gestart naar de mogelijkheden m.b.t. een lokaal collectief duurzaam energiesysteem op de uit te geven bedrijfskavels op Metal Valley en/of een cluster van bedrijven op een bedrijventerrein

Voor wie: clusters van bedrijven
Status: pilot
Partners: Stichting Parkmanagement Heusden en gemeente Heusden